علی بهمن پور دوشنبه 4 شهریور 1392 10:00 ب.ظ نظرات ()


سلام خوبید؟! راستش می خوام از وابستگی های اینترنتی دربیام ! برای همین تصمیم گرفتم برای یه هفته به وب سر نزنم ! همتون را به خدای بزرگ می سپارم ! خدانگهدار...

می دانی؟
یک وقت هایی باید
روی یک تکه کاغذ بنویسی
تـعطیــل است !
و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت
باید به خودت استراحت بدهی
دراز بکشی
دست هایت را زیر سرت بگذاری
به آسمان خیره شوی
و بی خیال ســوت بزنی
در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که
پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند
آن وقت با خودت بگویـی :
بگذار منتـظـر بمانند !

"حسین پناهی"