علی بهمن پور چهارشنبه 8 مهر 1394 11:00 ق.ظ نظرات ()
سالی که به مقطع راهنمایی رفتم آموزش و پرورش طرح توزیع شیرهای مدرسه را عملی کرد. دقیقا همین اتفاق زمان رفتنم به دبیرستان برای مقطع راهنمایی و زمان رفتنم به دانشگاه برای مقطع دبیرستان افتاد. یعنی اگه الان یکی از این بچه های دهه 70 بیاد پیشم و بگه ما نسل سوخته ایم چنان می زنمش که دیگه از جاش بلند نشه!!

بهتره که از این چرت و پرت ها بگذریم و بر گردیم به زمانی که تازه به مقطع راهنمایی اومده بودم. کنار مدرسه ای که توی اون درس می خوندم یه مدرسه دخترونه ابتدایی بود. یه روز من و یکی از دوستام که خیلی هم با دل و جرئت بود در حال برگشتن از مدرسه بودیم. دوستم یه دفعه به سرش زد و گفت می خوام برم توی مدرسه دخترونه و بیام.

همین قدر که به خودم اومدم دوستم با یه شیر از مدرسه بیرون زد. واقعا چیزی که داشتم با چشم هام می دیدم واقعیت داشت؟! یعنی این قدر آموزش و پرورش با احساساتش بازی کرده بود که دست به همچین کاری زده بود؟! راستش الان که دارم به این قضیه فکر می کنم می بینم اگه بازم به اون موقع برگردم جرئت اینکه برم و کاری که دوستم کرد را ندارم. تا یه خاطره دیگه خدانگهدار./