علی بهمن پور چهارشنبه 2 بهمن 1392 07:30 ق.ظ نظرات ()
به دور از
دلتنگی های دنیا

لبخندت را
شعری می سرایم

تا بیایی و گره از غم هایم بگشاییتبلور اشکهایم
و دستی که به قلم نمی رود

شعر ناتمام مرا
این بار تو با آمدنت تمام کن!