علی بهمن پور پنجشنبه 19 دی 1392 11:00 ق.ظ نظرات ()
دمی به یادت
لحظه های بی تو بودن را

از حجم پیچیده ی زندگی خواهم افتاد

تمام دنیای من!
از کجا سردر برآوردی؟وقتی حوالی
گوشه ی ذهنم نشسته بودم

تا به خود آمدم؛ نگاهت
تمامی مرا با خودش برده بود!