علی بهمن پور دوشنبه 4 آذر 1392 11:00 ب.ظ نظرات ()
وقتی که
همه دردهایم را شنیدی

آرام و بیصدا
کفش هایت را به پا کردی!

باز هم که بیایی
مرا اینگونه خواهی یافتصادق، صبور؛
گاهی هم بد اخلاق!

کمی هم بد شانسی آورده ام

حالا که رفته ای
سوزش دلت را نگه دار

این بار دلم خودش
به حال خودش خواهد سوخت